GEN Z

Searching for beauty

 

Exhibition

 
Dimitrij,Andjela,Petr   Belgrade - August 2016 copyright Antoine Neufmars

Dimitrij,Andjela,Petr

Belgrade - August 2016 copyright Antoine Neufmars

 

FR

Notre intention avec le spectacle-événement GEN Z : Searching for beauty est de portraitiser la jeunesse européenne actuelle. Dans une période aussi charnière et mouvante que la nôtre. L'idée étant, dans le portrait final, d'élargir les notions mêmes d'écriture et de langage artistiques, comme un peintre qui s'autoriserait, sur un même tableau, à faire cohabiter une multiplicité de techniques.

En parallèle de la création scénique, nous présenterons une exposition, qui restituera, par territoires européens parcourus, les portraits (photographiques, vidéos, et textuels) des jeunes qui ont nourri la recherche. Deux années où nous avons rencontré plus d’une centaine d’adolescents aux détours d’une rue, d’un parc, d’une sortie d’école, d’un festival, d’un abribus, d’une plage, d’une fête, d’un métro, d’un parking… Des territoires aux couleurs de pèlerinages intimes, d’opportunités, d’invitations acceptées.

Ces chapitres intimes seront à regarder et à lire comme un recueil de confidences ; et en filigrane, les réalités des villes européennes explorées.

Le dialogue générationnel s’élargira dans le cadre du cycle cinématographique, qui projettera une sélection de films – nouveaux et anciens parfois, illustrant les passions et les codes GEN Z. Ces moments d’images animées sont précédés ou suivis d’une rencontre-débat.

GEN Z : Searching for beauty est une ode à une nouvelle génération ; une génération qui s’invente encore alors que vous lisez ces mots.  

 

NL

Onze bedoeling met de voorstelling is om de huidige Europese jeugd in beeld te brengen. In een bevlogen en een cruciale tijsperiode. De bedoeling is om in het definitieveportretde noties van het schrijven en de artistieke taal te verbreden. Zoals een schilder die zich voor zijn schilderij zou toestaan om een veelvoud aan technieken naast elkaar te laten bestaan.

Naast de toneelvoorstelling presenteren we een tentoonstelling diede diverse Europsese   jongeren portreteert die het onderzoek hebben gevoed . Twee jaar lang hebben wemeer dan honderd tieners ontmoet bij de omwegen van een straat, een park, een schooluitstapje, een festival, een bushokje, een strand, een feestje, een metro, een parkeerplaats... Gebieden met de kleuren van intieme pelgrimstochten, van kansen en aanvaarde uitnodigingen.

Deze intieme hoofdstukken zullen gezien en gelezen worden als een bundel van ontboezemingen, met als uitgangspunt de werkelijkheid van de Europese steden te verkennen en te belichten.

De generationele dialoog zal worden verruimd in het kader van een filmcyclus, waarin een selectie van films zal worden gepresenteerd, zowel recente als oude films, die de passies en codes van GEN Z illustreren. Deze momenten van geanimeerde vertoning worden voorafgegaan of gevolgd door een discussiebijeenkomst.

GEN Z : Searching for beauty is een ode aan een nieuwe generatie. Een generatie die nog steeds wordt uitgevonden als we deze woorden lezen. 

 

 

 

Press

SUPERVIZUELNA